Navigatie

Financiele verantwoording

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)                               

                                                                                        2018                 2017

 

Inkomsten 136.586 154.677
Giften 192.814 348.644
Bank- en beheerkosten 30.279 33.792
Overige lasten

 

26.784


 

38.731


 

Exploitatiesaldo uit doelstelling -113.291 -266.490
Overige baten en lasten                                      -426.107         351.353
Saldo baten en lasten boekjaar -539.398 84.863
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden.
Gedurende het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 100 p.p.
ontvangen voor algemene onkosten.