Navigatie

Financiele verantwoording

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)                               

                                                                                        2017              2016

 

Inkomsten 154.677 166.913
Giften 348.644 240.048
Bank- en beheerkosten 33.792 30.899
Overige lasten

 

38.731


 

31.845


 

Exploitatiesaldo uit doelstelling -266.490 -135.879
Overige baten en lasten                                   351.353          198.146
Saldo baten en lasten boekjaar 84.863 20.781
 De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden