Navigatie

Bestuur

Mw. A.J. Frère – de Marez Oyens, voorzitter

Mw. I. M. L. Immink, secretaris

Jhr. W. H. de Beaufort,  penningmeester

Drs. H.C.A. Gransberg, lid

 

Af- en aantredende bestuursleden.
Gedurende het kalenderjaar 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling.