Navigatie

Bestuur

Drs. H.C.A. Gransberg, voorzitter

Mw. A.J. Frère – de Marez Oyens, secretaris

Jhr. W. H. de Beaufort, penningmeester

Mw. I. M. L. Immink, lid

 

Af- en aantredende bestuursleden.
Gedurende het kalenderjaar 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling.