Navigatie

Beleidsplan

De stichting beschikt over een eigen vermogen dat op de eerste plaats wordt aangewend voor het doen van giften aan projecten en initiatieven op het terrein van de jeugd- en jongerenzorg die niet of in onvoldoende mate worden ondersteund door de overheden of door andere particuliere instellingen. De bandbreedte van de bestedingen ligt tussen de € 500 en € 30.000, en bedraagt maximaal 20% van de begroting van het project waarvoor ondersteuning gevraagd wordt.  Bij de selectie van giften beperkt de stichting zich hoofdzakelijk tot projecten voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0  tot 21 jaar, bij voorkeur – maar zeker niet uitsluitend – in de regio Kennemerland. Incidenteel worden projecten ondersteund in het buitenland. Bijdragen kunnen gevraagd worden op uiteenlopende gebieden zolang de focus gericht is op jeugdigen. Het kan daarbij gaan om projecten op het vlak van cultuur, zorg en onderwijs. Financiële verzoeken worden digitaal ingediend vanaf de website van de stichting. Op de website wordt meer informatie gegeven over de wijze van aanvragen.

De stichting heeft een verzameling antiek in haar bezit die deels is geplaatst in de regentenkamer van het Hofje De Bakenesserkamer te Haarlem. Ook op de hoofdvestiging van Stichting Kenter te Santpoort-Noord en in de grote of St. Bavo kerk te Haarlem bevindt zich een deel van de antieke voorwerpen. Aan het Historisch Museum Haarlem en aan het Frans Hals Museum, beide te Haarlem, zijn kunst- en antieke voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven. Indien nodig worden middelen aangewend voor het onderhoud en de restauratie van de kunstvoorwerpen.